Utvikling

Her vil jeg i begynnelsen legge ut ukentlige oppstillingsbilder av Noras utvikling. Etterhvert kommer jeg til å legge dem ut månedlig. Nederst på siden finner du hennes vektutvikling.

In the beginning I will post weekly pictures of Noras development  Later I will post them monthly. At the bottom of the page you can see her weight development.

Vektutvikling: (for å få presise tall, veies hun på samme vekt hver gang)

  8 1/2 uke: 4.7 kg
  9 1/2 uke: 5.45 kg
10 1/2 uke: 6.5 kg
11 1/2 uke: 7.6 kg
12 1/2 uker 8.65 kg
13 1/2 uke: 9.35 kg
14 1/2 uke: 10.2 kg
15 1/2 uke: 11.3 kg
16 1/2 uke: 12 kg
17 1/2 uke: 12.7 kg
18 1/2 uke: 13.4 kg
19 1/2 uke: 14.3 kg
20 1/2 uke: 15.2 kg
21 1/2 uke: 15.7 kg
22 1/2 uke: 16.7 kg
23 1/2 uke: 17.3 kg
24 1/2 uke: 17.8 kg
25 1/2 uke: 18.8 kg
26 1/2 uke: 19.3 kg
27 1/2 uke: 19.8 kg
28 1/2 uke: 20.5 kg

8 måneder: 21.6 kg

One thought on “Utvikling

Comments are closed.